Hviddinglund

Afd. A Traditionelt gravsted samt urnegravsted i staudebed

Historie
Stednavn navngivet efter gammel gård i Hvidding by. Gården Hviddinglund er nu nedrevet, men var barndomshjem for tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.
Efter gammel tradition var det skik og brug at folk fra gl. Hvidding sogn ønskede at blive begravet syd for Vorning kirke.

Alm. kiste og urnegrav med en eller flere pladser. 
Afd. A.10 – A.15

Det er et gravsted med hæk og ral og beplantning.

Gravstedet kan anlægges efter eget ønske, indenfor rammerne beskrevet i kirkegårdsvedtægterne.

Du kan vælge selv at holde gravstedet, eller du kan helt eller delvis overdrage pasningen til graveren.
Mulighed for tilkøb af forårs- og sommerblomster samt granpyntning.

Urnegravsted i staudebed. ”Karolinelund”
Afd. A. 21-22

Historie: Stednavn gammel gård i gl. Hvidding sogn. Adresse: Nørbækvej 21, 8830 Tjele.

Det er et gravsted uden adskillelse mellem gravstenene. Legataftale. Mulighed for tilkøb af forårs- og sommerblomster samt granpyntning.