Kæpsmark

Afd. C Urne- og kistegrav i lyngområde

Historie Kæpsmark
Stednavn Kæpsmark navngivet efter hedeområde syd for Vorning by. Kæp kommer af ordet; drive, altså at drive/lede dyrene ud på marken.

Urne- og kistegravsted i lyngområde. Kæpsmark
Afd. C.1. nr. 1 –
8
Det er et gravsted uden adskillelse mellem gravstenene. Legataftale samt mulighed for tilkøb af forårs- og sommerblomster samt granpyntning.

Urne- og kistefællesgrav uden navne / ”De ukendtes grav”.
Afd. C4. nr. 7 - 14

Pårørende kan deltage i urnenedsættelsen. Der kan anbringes blomster i vaser på solkorset og nedlægges kranse. Urnen eller kiste nedsættes ved solkorset.

Hedeli
Afd. C2 – C3

Stednavn efter gammel gård nord for Vorning by. Tidligere har der ligget en sø hvor den gamle udflyttergård, ”Hedeli” ligger i dag. Adresse: Vorningvej 126
Mindeanlæg med lyng og bevaringsværdige gravstene med tilknytning til Vorning sogns historie.

Læs om personerne. Se Gravstene i Kæpsmark