Vorning Kirkegård

På kirkegården ved Vorning kirke tænkes i grønne løsninger. På den måde er vi med til at forvalte Guds
skaberværk med taknemlighed, respekt og omsorg, mens vi arbejder på at danne rum, der er indbydende
og tilfredsstillende for kirkegårdens mange forskellige brugere.

Den ældste del af kirkegården har formentlig været i brug siden kirkens opførelse i slutningen af
1100`tallet, mens kirkegården syd og øst for kirken blev udvidet i 1800`tallet. I dag har Vorning Kirkegård
5 afdelinger, A – E. Kirkegårdens afdelinger har alle fået et særkende i form af et stednavn som referer til
Vornings sogns historie fra Hvidding til Kæpsmark.

For at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på nye gravstedstyper har kirkegården fået
etableret gravsteder med stauder, lyng og træer.

På kirkegården kan man opleve flere særlige områder, Kæpsmark med bevaringsværdige gravstene fra
Vorning sogn og Hegelund med fredede gravstene over sognenes præster igennem 300 år. Grønningen
med fællesgravstenen ”sommerfuglestenen” over døde børn.