Anlæggelse og vedligehold af gravsted

Når man har et gravsted, er det indehavernes pligt at sørge for at gravstedet bliver ren- og vedligeholdt i minimum fredningsperioden. På Vorning kirkegård er fredningsperioden 10 år for urner og 30 år for kister.

Du kan vælge selv at passe gravstedet eller at overdrage pasningen helt eller delvist til kirkegården.

Hvis du ønsker hjælp til pasningen af gravstedet er du velkommen til at kontakte graveren. Graveren kan også oplyse om prisen på de forskellige ydelser.

Graver: Mikkel Søren. Telefon: 23 34 92 24. Træffetid: 10-12 på hverdage.

Anlæggelse af gravstedet
Graveren kan være behjælpelig med at anlægge gravstedet.

Du betaler indkøbsprisen for planter og materialer samt for medgået tid. Graveren kan give dig en ca. pris. Ved boskifte kan omkostningen indgå som en udgift i boet.
 
Legataftale
Ved oprettelse af en legataftale overdrages pasningen af gravstedet til kirkegården for en flerårig periode, normalt for hele fredningsperioden. Legataftalen kan forlænges ved udløb.

Det vil ofte være en fordel at lave en legataftale. Ved boskifte kan omkostningen indgå som en udgift i boet, og er derved fritaget for evt. boafgift. Når pasningen betales af boet fordeles omkostningen ligeligt mellem arvingerne.

Når der indgås en legataftale sørger graveren for følgende:

  • Fjerner ukrudt, visne blade m.m. og river gravstedet
  • Vander blomster og nyplantninger
  • Fjerner visne buketter, udbrændte lys o. lign.
  • Beskærer, klipper og gødsker planter
  • Udskifter udgåede eller forvoksede flerårige planter
  • Opretter gravstedet og mindestenen ved jordsætning
  • Algebehandler mindesten, bede, trædesten o. lign.
  • Supplerer med grus og muld.
  • Bekæmper myrer, dræbersnegle, o.lign.

Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand når legataftalen starter.

Årlig aftale
De fleste ydelser er identiske med legataftalen. Den årlige aftale adskiller sig på følgende områder:

  • Der betales for et år af gangen.
  • Gravstedsindehaveren skal selv betale for udskiftning af udgåede flerårige planter

Ekstra ydelser
Der kan tilkøbes følgende ekstraydelser:


Forårsblomster, inkl. plantning og plantejord

  • Hornviol

Sommerblomster, inkl. plantning og plantejord

  • Isbegonier
  • Pelargonier
  • Crassula Schmidtii

Mærkedagsbuket

  • I vase eller liggende afhængig af årstiden 

Krans til jul

Grandækning, inkl. aftagning

  • Vi tilbyder en enkel og pæn grandækning til en fornuftig pris

Kontakt graveren hvis du har brug for anden hjælp.