Erhvervelse af gravsted

Gravstedstyperne på Vorning Kirkegård kan inddeles i fire hovedgrupper: plænegravsteder, de
traditionelle grusbelagte gravsteder og gravsteder stauder samt de ukendtes gravsted.  
På Vorning Kirkegård tilbyder vi de mest almindelige gravstedstyper samt nye gravstedsformer.
Når du erhverver et gravsted, følger pligten til at vedligeholde det i minimum fredningsperioden.

På Vorning kirkegård er fredningstiden 10 år for urner og 30 år for kister.

Du kan vælge selv at vedligeholde gravstedet, eller at lade graveren sørge for vedligeholdelsen mod betaling af gældende takster. For anonymt urnegravsted, urneplæne og nye gravstedsformer er det obligatorisk at betale for vedligeholdelsen.

Du er velkommen til at kontakte graveren hvis du vil se de forskellige gravstedstyper. Her kan du også få oplyst hvilke gravsteder der er ledige, priser for pasning af gravstedet m.m.

Graver: Mikkel Søren. Telefon: 23 34 92 24. Træffetid: 10.00 - 12.00 på hverdage.

Klik på nedenstående link og se mulighederne for erhvervelse af gravsted.