Nedlæggelse af gravsted

Når fredningstiden er udløbet og familien ikke længere ønsker at bevare gravstedet kan det nedlægges.

Kirken sørger for at fjerne planter, anlæg o. lign. når der er tale om et legatgravsted.
Hvis det er et gravsted familien selv har passet, kan man vælge enten selv at gøre det, eller at betale for sløjfningen.

Når et gravsted nedlægges tilbagefalder det til kirkegården. Det betyder, at gravstedet kan anvendes til begravelse eller til andre formål.

Gravstenen er familiens ejendom. Familien skal derfor beslutte hvad der skal ske med gravstenen. På Vorning Kirkegård kan man vælge at få stenen med hjem eller få den bortskaffet af stenhugger.

Graver: Mikkel Søren. Telefon: 23 34 92 24. Træffetid: 10-12 på hverdage.