Personale

Konstitueret sognepræst Gerda Neergaard Jessen
Kontor: Vorningvej 72, 8830 Tjele
Kontoret er lukket om mandagen.

Telefon: 40 11 60 27
E-mail: GNJ@km.dk

 

Graver Mikkel Sørensen
Vorningvej 74, Vorning
8830 Tjele
E-mail: vkh.kirkegaarde@gmail.com 
Telefon: 23 34 92 24. Træffetid: 10-12 på hverdage.
Kontakt pr. tlf. foretrækkes
 

Gravermedhjælper Inger Therkildsen
Gravermedhjælper  Mads Johnsen
Kirkesanger Janne Celina Scheel-Thomsen

MANDAG ER FAST FRIDAG FOR PRÆST OG KIRKENS PERSONALE.