Vigtig information

Meddelelse til folkekirkemedlemmer og andre sognebørn i Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne:

På grund af den fortsatte smitterisiko for coronavirus følger gælder de forholdsregler og retningslinjer for folkekirken, som de danske biskopper i samråd med kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne har udstukket fortsat.

På baggrund heraf meddeler menighedsrådet for Vorning, Kvorning og Hammershøj kirker følgende:

  • Alle annoncerede gudstjenester, højmesser og arrangementer er aflyste indtil videre.
  • Kirkerne åbnes kun i forbindelse med begravelser og andre kirkelige handlinger, men er lukkede for øvrige besøgende eller andagtssøgende.
  • Ved kirkelige handlinger gælder de af regeringen og sundhedsmyndighederne udstukne regler for forsamling også. Det betyder, at der gælder deltagerbegrænsning og restriktioner for forsamlinger af menighed og pårørende.
  • Ved kirkelige handlinger SKAL ALLE følge anvisninger fra præst og kirkepersonale.
  • Graveren kan fortsat kontaktes pr. telefon eller på kirkegården. Men ved henvendelse til graver eller øvrigt personale på kirkegården gælder reglen om at holde afstand også.
  • Det pålægges alle besøgende på kirkegårdene at holde afstand til andre. Se og følg anvisningerne på info-tavlerne ved hovedlågerne.
  • Sognepræsten kan stadig kontaktes for sjælesorgssamtaler pr. telefon, mail eller Skype. Kontakt også gerne præsten for at høre om mulighed for besøg eller altergang i hjemmet.
Ophavsret: