Valg 2020

Orienteringsmøde

Menighedsrådet indbyder alle til orienteringsmøde torsdag 18. juni kl. 19 i Torvehallen i Hammershøj.
På mødet vil vi orientere om det kirkelige arbejde i det forgange år samt fortælle, hvad et menighedsråd
egentlig er og hvorfor det er så vigtigt med et sådant råd.

Derudover vil der blive orienteret om menighedsrådsvalget den 15. september. Overvej om ikke DU skal
stille op – enten til rådet eller på suppleantlisten. Der skal vælges tre medlemmer fra hvert sogn, både til
rådet og suppleringslisten. For at kunne stille op skal man være fyldt 18 år og medlem af folkekirken.

Der bydes på øl, sodavand samt lidt til den søde tand.

Ophavsret: