Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vejledende kirkegængerantal og anvisninger i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID19 i 

VORNING KIRKE

Gældende pr. 1/4 2021

Max 20 kirkegængere i kirken.

Antallet gælder både ved gudstjeneste på søn- og helligdage samt ved kirkelige handlinger (vielse og begravelse/bisættelse).

Personer som ikke deler husstand må ikke sidde på samme bænk. 

Kirkepersonalet forbeholder sig ret til at nægte folk adgang, så fremt det maksimale forsamlingstal er nået.

Ved bisættelser og begravelser er det tilladt at forsamles op til 50 mennesker omkring rustvognen eller  på kirkegården. Ved forsamling hold da 2 meters afstand til dem, man ikke deler husstand med.

Det er tilladt at forsamles op til 50 personer til udendørs gudstjenester på kirkegården.

Retningslinjerne er vedtagede af menighedsrådet efter gældende anbefalinger fra Kirkeministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Færdsel i kirkerummet 

Alle kirkegængere samt præst og kirkepersonale skal bære enten mundbind eller visir ved ind- og udgang af kirkerummet. Børn under 12 år er dog fritaget for dette krav. Mundbind skal bæres, når man bevæger sig rundt i kirkerummet, men ikke når man sidder ned, knæler eller rejser sig kortvarigt for fx at deltage i nadver eller ved dåb. Det er derfor også tilladt at tage mundbindet af, når man synger ligesom man ikke skal have mundbind på under apostolisk hilsen eller velsignelsen.

Kirkepersonalet forbeholder sig ret til at bortvise personer, der ikke efterlever de af Kirkeministeriet vedtagne retningslinjer.