Højmessen skaber forbindelse imellem fortid og nutid

Højmessen er grundpillen i den danske folkekirkes gudstjenesteliv. En såkaldt standartgudstjeneste med en samlende dramatisk fortælling der går fra trosbekendelse over prædiken til dåb, nadver og velsignelse.   

Hvis jeg ikke kan komme i kirke?
Præsten kommer meget gerne på besøg. Det gælder ikke mindst hos mennesker, der er syge, eller som på grund af alder eller svækkelse ikke kan komme ud. Præsten besøger også gerne mennesker fra sognene, som er indlagt på sygehus eller hospice.

Hvis nogen har kendskab til personer, som er på sygehus, hospice eller ligger syge i hjemmet, og som gerne vil have besøg af præsten, opfordres de til at henvende sig til præsten. Præsten kan ikke vide alt, men han kan få det at vide.

Kontakt sognepræst Anders Ellebæk. Telefon: 86 45 10 08 / ANEH@km.dk

Særgudstjeneste på højmessens plads?
Særlig gudstjeneste på højmessens plads kan f.eks. være børnegudstjeneste med dåb, stillegudstjeneste eller ved Alle helgen.   

Kirkebil til gudstjeneste i nabopastorat.
Ved præstens ferie og friweekenden tilbydes taxakørsel til gudstjeneste i gl. Tjele kommune. Se datoer i oversigten, gudstjenester.  

   Næste Højmesse