Navngivning

Alle børn skal navngives inden 6 måneder.

Navngivning uden dåb
Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde den elektronisk på www.borger.dk ved brug af NEM-ID.

Skal I rejse til udlandet, er det vigtig at notere sig at barnet skal have eget pas og derfor vigtig at navngive. (Det forhindrer ikke at der kan blive barnedåb på et senere tidspunkt).

Navngivning ved dåb
Ønsker I at få barnet døbt i Vorning Kirke, Kvorning Kirke eller Hammershøj Kirke, så skal I henvende jer til Sognepræst Anders Ellebæk Hansen på telefon 86 45 10 08 eller sende en e-mail til aneh@km.dk. I aftaler i fællesskab et tidspunkt for dåben. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Læs mere om dåb her.