Studiekreds

“Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, hvad der gavner, som fører dig ad vejen, du skal vandre.”

Esajas ‘Bog 48,17

Studiekredsen er en del af kirkehøjskolens program.  

Kredsen beskæftiger sig med tidsrelevante emner og går i dybden med f.eks. læsning og forståelse af de bibelske tekster.

Alt bliver ofte bedre og mere forståeligt i et fællesskab.  

 

På gensyn

Sognepræst Anders Ellebæk og præstemedhjælper Jacob Richardy